Publikacje

Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Od dnia 27 maja 2019 Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Opracowanie technologii wykonania i badania strukturalnego filtrów mikrofalowych”.
Read More

Zapytanie ofertowe

Wrocław, dn. 18 czerwca 2019 r. Zapytanie ofertowe w ramach Działania 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa–konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nobo Solutions Spółka Akcyjna ogłasza w trybie zapytania ofertowego postępowanie na wybór Wykonawcy następujących zadań. 1. Napylenie...
Read More

VIII Konferencja NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE

W dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Rybniku odbyła się VIII Konferencja NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE. Podczas konferencji zaprezentowano 14 tematycznych i merytorycznych referatów. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów. Główne zagadnienia podjęte podczas konferencji to potrzeba budowania krajowego rynku ciepła w oparciu o nowoczesną i wysokosprawną kogenerację, stosowanie inteligentnych systemów stabilizujących i optymalizujących...
Read More

Advances in Clinical and Experimental Medicine

The mechanical properties of human dentin for 3-D finite element modeling: Numerical and analytical evaluation Wojciech Grzebieluch, Romuald Będziński, Tomasz Czapliński, Urszula Kaczmarek Abstract Background. The FEM is often used in investigations of dentin loading conditions; however, its anisotropy is mostly neglected. Objectives. The purpose of the study was to evaluate the anisotropy and the...
Read More

Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armoured vehicle

In this study, thge authors deveoped the numerical model of brain structure to assess brain injury of a person in military conditions. The numerical model aimed at analyzing changes in the mechanical parameters of brain structure in the conditions of rapid overload. The results of our investigations are intended to contribute to the explanation of...
Read More

Badania zmęczeniowe elastycznego połączenia stosowanego w energetyce w ciężkich maszynach wirujących

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i zginaniu, a pozostałe dwa – wyłącznie cyklicznemu zginaniu. Badania pozwoliły potwierdzić przydatność elastycznych połączeń stosowanych w odpływie prądowym wirnika generatora
Read More

Application of modern SHM methods in electric power industry

GĄSIOR Paweł, KALETA Jerzy, PRZYGODA Aleksander: Application of modern SHM methods in electric power industry, 6th European Workshop on Structural Health Monitoring, Dresden (Germany) 3-6.07.2012. Streszczenie: brak Link: brak
Read More

Modelling of High Pressure Composite Vessels

CZAPLIŃSKI Tomasz, MACIEJEWSKI Łukasz, ZIĘTEK Grażyna: Modelling of High Pressure Composite Vessels, 10th International Conference on Composite Science and Technology, Lisbon (Portugal), 2-4.09.2015.   Streszczenie:   The high pressure composite vessels are made out of composite material reinforced with carbon fibers. The vessels are manufactured by filament winding process, therefore mechanical properties of such composite depend strongly...
Read More

Modelling of Composite Steel-Concrete Beams,

All the tasks described below were solved during the project concerning development a new type of a prefabricated composite steel-concrete beam. In the project Nobo Solutions team is responsible for numerical modelling and simulations that along with experimental tests in the laboratory (multi-point bending tests, fire resistance tests) are being currently utilized to derive analytical...
Read More