Narzędzia informatyczne wspomagające proces oceny żywotności i wytężenia konstrukcji.

CZAPLIŃSKI Tomasz, FRĄTCZAK Roman, MACIEJEWSKI Łukasz, PRZYGODA Aleksander

Narzędzia informatyczne wspomagające proces oceny żywotności

i wytężenia konstrukcji;

 

Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach s.65, ISSN 2299-3355.

 

Transport,  mieszanie  oraz  składowanie  materiałów  sypkich  tudzież

urobku  skalnego jest  zagadnieniem  często  spotykanym  w wielu

dziedzinach  przemysłu  –  przemyśle  spożywczym, górnictwie czy

rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania

szeregu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej

wymienionych problemów sięga się  po  metody  komputerowe.  W niniejszej

 pracy  przedstawiono  próbę  analizy  metodą  elementów dyskretnych

zsypu materiału skalnego o nieregularnych kształtach, jakim jest koks

odlewniczy. Wykorzystano oprogramowanie LS-Dyna. Szczególny nacisk

położono na odpowiednio celną kalibrację

modelu numerycznego w stosunku do badań eksperymentalnych

Link:

http://rb.dwspit.pl/technical/wp-content/uploads/2015/07/19.04.-ZT04-pdf-2.pdf

Related Posts