Projekty

System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne

Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’

Eksperymentalna analiza modalna rdzenia turbogeneratora

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla rdzenia turbogeneratora.

Projekt specjalistycznej prasy

Na potrzeby klienta z branży samochodowej wykonano projekt koncepcyjny prasy.

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostów roboczych

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostu roboczego

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.

Eksperymentalna analiza modalna czół uzwojeń

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla czół uzwojeń turbogeneratora.

Analiza numeryczna rozpływu medium i jego temperatury

Analiza i optymalizacja rozkładu prędkości i temperatur w kanałach odprowadzających spaliny.

Projekt dźwignika do podnoszenia silosów

Wykonano projekt dla nowego produktu – dźwignik do podnoszenia silosów.

Analizy numeryczne zespolonych belek stalowo-betonowych

W projekcie wyznaczono numerycznie a następnie potwierdzono eksperymentalnie wytrzymałość statyczną w tym nośność podczas pożaru belki stalowo-betonowej.