Analizy numeryczne zespolonych belek stalowo-betonowych

W projekcie wyznaczono numerycznie a następnie potwierdzono eksperymentalnie wytrzymałość statyczną w tym nośność podczas pożaru belki stalowo-betonowej.

model
model
model

Analizy numeryczne zespolonych belek stalowo-betonowych

Zakres prac:

  • opracowanie modelu numerycznego
  • przygotowanie i wykonanie obliczeń metodą elementów skończonych (MES)
  • przeprowadzenie oceny wytężenia dla stanu ustalonego i nieustalonego podczas pożaru

Wyniki prac:

  • określona nośność belki zbrojonej w zależności od temperatury otoczenia (pożaru)
  • potwierdzenie eksperymentalne uzyskanych wyników
Metoda MES

Opracowany model numeryczny do zagadnień z zakresu analizy strukturalnej oraz rozpływu ciepła w stanie nieustalonym pozwolił na określenie nośności belki zbrojonej. Wykonana symulacja pożaru z zastosowaniem krzywej pożarowej pozwoliła na wykonanie optymalizacji metody zbrojenia belki tak – aby najefektywniej wykorzystać jej nośność w zadanych warunkach pracy.