Zespół

W naszej firmie pracują pełni pasji inżynierowie, którzy swoje doświadczenie zdobywali w krajowych i zagranicznych działach badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych, zarówno międzynarodowych koncernów jak i wiodących firm krajowych. Są autorami lub współautorami opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Uczestniczą także w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych przez konsorcja europejskich uczelni i instytucji badawczych.

Założycielami i jedynymi akcjonariuszami Nobo Solutions są

Tomasz Czapliński

Założyciel i współwłaściciel

Roman Frątczak

Prezes zarządu - założyciel i współwłaściciel

Łukasz Maciejewski

Założyciel i współwłaściciel

Aleksander Przygoda

Wiceprezes Zarządu - założyciel i współwłaściciel