Prezes Zarządu - założyciel i współwłaściciel

Roman Frątczak

Imię i nazwisko: Roman Frątczak

Stanowisko: Prezes zarządu

Wykształcenie (uczelnia, wydział, kierunek):
dr inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Mechanika
mgr inż. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Automatyka i Robotyka

Doświadczenie zawodowe (w tym w zakresie opracowywania, badania nowych, innowacyjnych produktów):
Przez 6 lat pracował na stanowisku starszego konstruktora w dziale badawczo-rozwojowym międzynarodowego koncernu w jego biurach w kraju i w Szwajcarii. Odpowiedzialny był za obliczenia numeryczne elementów turbogeneratorów w zakresie mechaniki w tym zmęczenia materiałów, mechaniki pękania i dynamiki.

Współpraca przy projektach badawczo-rozwojowych z Uniwersytetem Zielonogórskiem w zakresie analiz numerycznych struktur anatomicznych oraz wszczepów syntetycznych. Współpraca przy projektach badawczo-rozwojowych z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w zakresie badań, metod modelowania oraz analizy struktur anatomicznych.

Realizacja analiz numerycznych z zakresu wytrzymałości materiałów, procesów zmęczenia i pękania w elementach turbozespołu (klient zewnętrzny)
Realizacja analiz z zakresu dynamiki konstrukcji oraz dynamiki wirników w elementach turbozespołu (klient zewnętrzny).

W Nobo Solutions oprócz realizacji bieżących projektów jest odpowiedzialny za rozwój oprogramowania inżynierskiego. Projektuje również niestandardowe układy pomiarowe na potrzeby energetyki.

Autor zgłoszenia wynalazczego (nr aplikacji: WYN: 389059 – Obwód wzbudzający generatora elektrycznego. Elastyczne połączenie obwodu wzbudzenia turbogeneratora).

Zobacz Publikacje

KONTAKT

+48 71 736 63 39 lub biuro@nobosolutions.com