Wiceprezes Zarzadu - założyciel i współwłaściciel

Aleksander Przygoda

Imię i nazwisko: Aleksander Przygoda

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Wykształcenie (uczelnia, wydział, kierunek): Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Doświadczenie zawodowe (w tym w zakresie opracowywania, badania nowych, innowacyjnych produktów):
2004 – 2006 Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Praca w projekcie unijnym StorHy (6PR UE) – przechowywanie wodoru w wysokociśnieniowych zbiornikach kompozytowych.

Od 2006 roku pracował w dziale konstrukcyjnym firmy RAFAKO przy rozwoju konstrukcji kotłów energetycznych. Był odpowiedzialny za badania symulacyjne, eksperymentalne i diagnostykę.

W 2010 r. otrzymał nagrodę (N/10/B/04/2010) za wybitne osiągnięcia zawodowe w kategorii Rozwój Techniki i Projektowania za opracowanie i pierwsze wdrożenie innowacyjnego systemu kontrolno-pomiarowego do monitorowania konstrukcji kotła w trakcie jego remontu i pracy, opartego na czujnikach światłowodowych (wniosek patentowy wspólny z Politechniką Wrocławską, w 2011 wyróżnienie za jeden z 20 najbardziej innowacyjnych produktów dla RAFAKO SA od instytutów PAN i MSN).

W Nobo Solutions jest odpowiedzialny za realizację bieżących projektów konstrukcyjnych i badawczo-rozwojowych. Kieruje biurem konstrukcyjnym spółki zlokalizowanym w Raciborzu.

Zobacz Publikacje

KONTAKT

+48 71 736 63 39 lub biuro@nobosolutions.com