Założyciel i współwłaściciel

Łukasz Maciejewski

Imię i nazwisko: Łukasz Maciejewski

Stanowisko: wspólzałożyciel

Wykształcenie (uczelnia, wydział, kierunek):

mgr inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Indywidualny Tok Studiów (specjalności Mechanika Stosowana oraz Automatyzacji Procesów Roboczych) 2002 r.

Doświadczenie zawodowe (w tym w zakresie opracowywania, badania nowych, innowacyjnych produktów):
Przez 6 lat pracował na stanowisku starszego konstruktora w dziale badawczo-rozwojowym międzynarodowego koncernu w jego biurach w kraju i w Szwajcarii. Odpowiedzialny był za obliczenia numeryczne elementów turbogeneratorów w zakresie mechaniki w tym zmęczenia materiałów, mechaniki pękania i dynamiki.

Podczas pracy dla Politechniki Wrocławskiej był odpowiedzialny za badania symulacyjne i konstrukcji wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych na potrzeby projektu COPERNIC finansowanego przez Komisję Europejską.

Współautor patentu (nr aplikacji: EP 09461518.4 – Pole-to-pole connection of an electric generator and method of manufacture) 2011, opatentowane rozwiązanie techniczne eliminuje występowanie awarii związanych ze zmęczeniem niskocyklowym połączeń biegunów w uzwojeniu wirnika turbogeneratora.

Zobacz Publikacje

KONTAKT

+48 71 736 63 39 lub biuro@nobosolutions.com