Założyciel i współwłaściciel

Tomasz Czapliński

Imię i nazwisko: Tomasz Czapliński

Stanowisko: wspólzałożyciel

Wykształcenie (uczelnia, wydział, kierunek):
mgr inż. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Indywidualny Tok Studiów (specjalności Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka) 2004 r.

Doświadczenie zawodowe (w tym w zakresie opracowywania, badania nowych, innowacyjnych produktów):
Pracował przez 7 lat na stanowisku konstruktora i konstruktora prowadzącego w dziale B&R w dużej międzynarodowej firmie branży energetycznej. Jako konstruktor prowadzący prowadził dział B&R realizujące projekty rozwojowe w zakresie nowych konstrukcji turbogeneratorów.

Tomasz Czapliński specjalizuje się w analizach numerycznych w zastosowaniach inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania materiałów kompozytowych oraz modelowaniem maszyn wirujących. Dodatkowo specjalizuje się w ocenia wytężenia konstrukcji spawanych podanych obciążeniom zmiennym.

Podczas pracy dla Politechniki Wrocławskiej był odpowiedzialny za badania symulacyjne i modelowanie materiałów wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych na potrzeby projektów STORHy i  COPERNIC finansowanych przez Komisję Europejską.

Obecnie w Nobo Solutions jest odpowiedzialny z realizację, merytoryczny nadzór  i koordynacje prac dotyczących badań symulacyjnych. Uczestniczy w projektach bieżących i badawczo-rozwojowych wykonywanych dla klientów spółki w tym dla koncernów międzynarodowych i Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Zobacz Publikacje

KONTAKT

+48 71 736 63 39 lub biuro@nobosolutions.com