Eksperymentalna analiza modalna czół uzwojeń

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla czół uzwojeń turbogeneratora.

Wykres
Analiza
Analiza

Eksperymentalna analiza modalna czół uzwojeń

Zakres prac:

  • Opracowanie instrukcji pomiarowej (w przypadku jej braku)
  • Przeprowadzenie pomiarów na obiekcie
  • Analiza wyników

Wyniki:

  • Charakterystyki dynamiczne analizowanej konstrukcji