Eksperymentalna analiza modalna rdzenia turbogeneratora

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla rdzenia turbogeneratora.

model
wykres
Model analizy

Eksperymentalna analiza modalna rdzenia turbogeneratora

Zakres prac:

  • Opracowanie instrukcji pomiarowej (w przypadku jej braku)
  • Przeprowadzenie pomiarów na obiekcie
  • Analiza wyników

Wyniki:

  • Charakterystyki dynamiczne analizowanej konstrukcji