Projekt specjalistycznej prasy

Na potrzeby klienta z branży samochodowej wykonano projekt koncepcyjny prasy.

Prasa do lozysk
Prasa do lozysk
prasa

Projekt specjalistycznej prasy

Zakres prac:

  • opracowanie koncepcji projektu
  • studium wykonalności maszyny
  • analizy obciążeń
  • projekt i dokumentacja maszyny