Projekt dźwignika do podnoszenia silosów

Wykonano projekt dla nowego produktu – dźwignik do podnoszenia silosów.

model
Model
Przemieszczenia USUM

Projekt dźwignika do podnoszenia silosów

Zakres prac:

  • opracowanie projektu dźwignika
  • opracowanie modelu MES
  • wykonanie analiz stateczności
  • wykonanie analiz statycznych
  • wykonanie obliczeń z zakresu wytrzymałości zmęczeniowej

Wynik:

  • gotowy projekt produktu podnośnika do silosów
Metoda MES

Dzięki wykorzystaniu metody MES (Metoda Elementów Skończonych) możliwe było wykonanie w krótkim czasie szeregu analiz wytrzymałościowych. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było wykonanie optymalizacji konstrukcji – tj. : redukcji masy, usprawnienie montażu, ułatwienie eksploatacji oraz wydłużenie czasu eksploatacji. W analizach wykorzystano rozwijane oprogramowanie do przeprowadzenia obliczeń wytrzymałości zmęczeniowej w zakresie zmęczenia nisko-cyklowego.