Analiza numeryczna rozpływu medium i jego temperatury

Analiza i optymalizacja rozkładu prędkości i temperatur w kanałach odprowadzających spaliny.

Uklad komina
Wyniki MES
Projekt

Analiza numeryczna rozpływu medium i jego temperatury

Analiza i optymalizacja rozkładu prędkości i temperatur w kanałach odprowadzających spaliny.

Zakres pracy:

  • budowa modelu numerycznego
  • przeprowadzenie analiz z zakresu mechaniki płynów i rozpływu ciepła (CFD)
  • optymalizacja geometrii kanałów oraz kierownic

Wyniki:

  • zoptymalizowany przepływ medium gwarantujący poprawną pracę instalacji ochrony środowiska (IOS).
Analiza CFD

Dzięki zastosowaniu solvera z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) możliwe było przeprowadzenie szybkiej i efektywnej analizy z zakresu przepływającego medium wraz z wymianą temperatury przez otaczające struktury (kanały). Wyniki analiz (np. rozkłady prędkości) pozwalają na rozpoznanie miejsc, które wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie całego układu. Dzięki zastosowaniu iteracyjnej optymalizacji możliwe było znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania.