Day

31 stycznia, 2019
The mechanical properties of human dentin for 3-D finite element modeling: Numerical and analytical evaluation Wojciech Grzebieluch, Romuald Będziński, Tomasz Czapliński, Urszula Kaczmarek Abstract Background. The FEM is often used in investigations of dentin loading conditions; however, its anisotropy is mostly neglected. Objectives. The purpose of the study was to evaluate the anisotropy and the...
Read More
W dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Rybniku odbyła się VIII Konferencja NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE. Podczas konferencji zaprezentowano 14 tematycznych i merytorycznych referatów. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów. Główne zagadnienia podjęte podczas konferencji to potrzeba budowania krajowego rynku ciepła w oparciu o nowoczesną i wysokosprawną kogenerację, stosowanie inteligentnych systemów stabilizujących i optymalizujących...
Read More
  Dnia 29.11.2018 r. w siedzibie Politechniki Wrocławskiej miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów dla autorów zwycięskiego projektu wózka biegowego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Inicjatorem projektu był dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który wraz z naukowcami Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs dla studentów trzeciego roku interdyscyplinarnego kierunku Mechatronika. Powstało...
Read More