Category

Aktualności
Od dnia 27 maja 2019 Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Opracowanie technologii wykonania i badania strukturalnego filtrów mikrofalowych”.
Read More
Wrocław, dn. 18 czerwca 2019 r. Zapytanie ofertowe w ramach Działania 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa–konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nobo Solutions Spółka Akcyjna ogłasza w trybie zapytania ofertowego postępowanie na wybór Wykonawcy następujących zadań. 1. Napylenie...
Read More
W dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Rybniku odbyła się VIII Konferencja NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE. Podczas konferencji zaprezentowano 14 tematycznych i merytorycznych referatów. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów. Główne zagadnienia podjęte podczas konferencji to potrzeba budowania krajowego rynku ciepła w oparciu o nowoczesną i wysokosprawną kogenerację, stosowanie inteligentnych systemów stabilizujących i optymalizujących...
Read More
  Dnia 29.11.2018 r. w siedzibie Politechniki Wrocławskiej miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów dla autorów zwycięskiego projektu wózka biegowego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Inicjatorem projektu był dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który wraz z naukowcami Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs dla studentów trzeciego roku interdyscyplinarnego kierunku Mechatronika. Powstało...
Read More
22 listopada w Legnickim Parku Technologicznym LETIA miała miejsce konferencja zorganizowana przez Dolnośląski Klaster Lotniczy. Była to okazja do spotkania z przedstawicielami firm z branży lotniczej, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw współpracujących z branżą lotniczą. Tematem konferencji był „Rozwój współpracy między partnerami Dolnośląskiego Klastra Lotniczego”. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Legnicką Specjalną Strefę...
Read More
W dniach od 28 do 30 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w XIX KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ – Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce (PIRE 2018). Podczas konferencji przedstawiliśmy szerszemu gronu odbiorców z branży energetycznej m.in. informacje nt. realizowanego projektu systemu zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne (POIR.01.01.01-00-0851/16) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. System ten...
Read More
Przeprowadziliśmy badania symulacyjne elektroniki pokładowej satelity ESEO. Szczegółowy zakres prac dotyczył: obciążeń mechanicznych i cieplnych, analizy wytężenia korpusu, układów elektronicznych, PCB i połączeń lutowanych a także pomiarów eksperymentalnych (walidacja). Przed nami najważniejszy test w warunkach lotu na orbitę.
Read More
W związku z realizacją przez Nobo Solutions S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w...
Read More
Model
Stalowa rzeźba włoskiego artysty Alessandra Mendiniego stanęła przy przy Teatrze Capitol we Wrocławiu. Złożony kształt i ilość elementów składowych wymagały zastosowania zaawansowanych metod numerycznych w celu oceny bezpieczeństwa i trwałości obiektu. Podczas prac projektowych w naszym biurze zrealizowano obliczenia numeryczne i projekt w zakresie: posadowienia, połączeń śrubowych, połączeń spawanych. W analizach uwzględniliśmy stateczności konstrukcji oraz...
Read More
Projekt wózka biegowego
Wspieramy inicjatywę projektu wózka biegowego dla niepełnosprawnych. Inicjatorem projektu jest dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który wraz z naukowcami Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs dla studentów wydziału mechanicznego. Celem konkursu jest wyłonienie projektu wózka biegowego, który pomoże w aktywnościach sportowych dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Inicjatywa ze wszech miar szlachetna i wymagająca...
Read More
1 2