Start satelity ESEO

W dniach pomiędzy 22 a 25 listopada planowane jest wyniesienie na niską orbitę okołoziemską satelity ESEO. Przez 18 lat zespół około 40 specjalistów i 290 studentów Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Kabacika opracowywał szerokopasmowy system telekomunikacyjny satelity ESEO. Jest to kluczowy podsystem satelity.

Swój wkład w prace nad systemem mają również specjaliści z Nobo Solutions, którzy brali udział w projekcie i przeprowadzili badania symulacyjne i eksperymentalne elektroniki pokładowej satelity. Szczegółowy zakres prac dotyczył:
– obciążeń mechanicznych i cieplnych,
– analizy wytężenia korpusu, układów elektronicznych, PCB i połączeń lutowanych,
– eksperymentalnej analizy modalne (walidacja i kalibracja modeli numerycznych).
Wyniki naszych prac zostały potwierdzone podczas testów akceptacyjnych w warunkach laboratoryjnych. Przed nami jednak najważniejszy test w warunkach lotu na orbitę.

Satelita ESEO wyposażona jest w szerokopasmowy system telekomunikacyjny do łączności z Ziemią, antenę i część komputera pokładowego, które od początku do końca powstały w Zespole Badawczym Politechniki Wrocławskiej. Masa satelity to 46 kg. Wymiary: 66x33x33 cm podczas lotu na orbitę, 107 x 33 x 33 cm na orbicie po rozłożeniu wszystkich elementów.

Transmisja startu rakietą Falcon-9 firmy Space X można obejrzeć na stronie: https://www.spacex.com/webcast.  Jako zespół jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w pracach nad tak zaawansowanym urządzeniem zastosowanym na pokładzie satelity.