XIX KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA – PIRE 2018

W dniach od 28 do 30 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w XIX KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ – Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce (PIRE 2018). Podczas konferencji przedstawiliśmy szerszemu gronu odbiorców z branży energetycznej m.in. informacje nt. realizowanego projektu systemu zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne (POIR.01.01.01-00-0851/16) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. System ten zapewni możliwość precyzyjnego pomiaru temperatur w zakresie od 500 st. C do 1700 st. C, dokładnie we wskazanej lokalizacji, bez konieczności estymowania. Jego wdrożenie umożliwi pomiar temperatur w zadanym punkcie, płaszczyźnie i przestrzeni, w zależności od wymagań odbiorcy.

Konferencja ta była okazją do nawiązania kontaktów zarówno pomiędzy zakładami przemysłu energetycznego i przedsiębiorstwami pracującymi dla potrzeb energetyki jak i jednostkami badawczymi promującymi nowe rozwiązania technologiczne i nowe metody projektowania uwzględniające kryteria bezpieczeństwa i ekologii.

Related Posts