Zapytanie ofertowe 1/07/2018

W związku z realizacją przez Nobo Solutions S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym.

Pobierz – zapytanie ofertowe.

Related Posts