Publikacje / Artykuły

Advances in Clinical and Experimental Medicine

The mechanical properties of human dentin for 3-D finite element modeling: Numerical and analytical evaluation Wojciech Grzebieluch, Romuald Będziński, Tomasz Czapliński, Urszula Kaczmarek Abstract Background. The FEM is often used in investigations of dentin loading conditions; however, its anisotropy is mostly neglected. Objectives. The purpose of the study was to evaluate the anisotropy and the...

Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armoured vehicle

In this study, thge authors deveoped the numerical model of brain structure to assess brain injury of a person in military conditions. The numerical model aimed at analyzing changes in the mechanical parameters of brain structure in the conditions of rapid overload. The results of our investigations are intended to contribute to the explanation of...

Badania zmęczeniowe elastycznego połączenia stosowanego w energetyce w ciężkich maszynach wirujących

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i zginaniu, a pozostałe dwa – wyłącznie cyklicznemu zginaniu. Badania pozwoliły potwierdzić przydatność elastycznych połączeń stosowanych w odpływie prądowym wirnika generatora

Możliwości implementacji metod numerycznych w analizie przepływu materiałów sypkich oraz urobku skalnego.

W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach realizacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywistych komponentów maszyn wykorzystywanych...

Narzędzia informatyczne wspomagające proces oceny żywotności i wytężenia konstrukcji.

Transport, mieszanie oraz składowanie materiałów sypkich tudzież urobku skalnego jest zagadnieniem często spotykanym w wielu dziedzinach przemysłu – przemyśle spożywczym, górnictwie czy rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania szeregu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej wymienionych problemów sięga się po metody komputerowe. W niniejszej pracy przedstawiono próbę analizy metodą elementów dyskretnych zsypu...