Publications

Company Presentation

The updated company presentation is available for download in Polish (pdf) and English (pdf) language versions.
Read More
Fundusze europejskie

Funded project : High temperature remote measurement system based on passive sensors

Nobo Solutions S.A. is realizing funded project by European funds “High temperature remote measurement system based on passive sensors”.
Read More

November 29 – at the seminar we represent the Space Sector Employers Association

On November 29, we are representing the Space Sector Employers Association at a seminar on cooperation with R&D centers in Europe. The guests of the meeting will be specialists from Fusion for Energy(F4E), the agency responsible for providing European input for the construction of the ITER tokamak. The meeting will also be attended by representatives...
Read More

Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armoured vehicle

RATAJCZAK Monika, FRĄTCZAK Roman, SŁAWIŃSKI Grzegorz, NIEZGODA Tadeusz, BĘDZIŃSKI Romuald: Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armoured vehicle Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 24, 3-15, 2017 Streszczenie: In this study, the authors developed the numerical model of brain structure to assess brain injury of a person in...
Read More

Badania zmęczeniowe elastycznego połączenia stosowanego w energetyce w ciężkich maszynach wirujących

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i zginaniu, a pozostałe dwa – wyłącznie cyklicznemu zginaniu. Badania pozwoliły potwierdzić przydatność elastycznych połączeń stosowanych w odpływie prądowym wirnika generatora
Read More

Możliwości implementacji metod numerycznych w analizie przepływu materiałów sypkich oraz urobku skalnego.

W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach realizacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywistych komponentów maszyn wykorzystywanych...
Read More

Modelling of Composite Steel-Concrete Beams,

All the tasks described below were solved during the project concerning development a new type of a prefabricated composite steel-concrete beam. In the project Nobo Solutions team is responsible for numerical modelling and simulations that along with experimental tests in the laboratory (multi-point bending tests, fire resistance tests) are being currently utilized to derive analytical...
Read More

Modelling of High Pressure Composite Vessels

CZAPLIŃSKI Tomasz, MACIEJEWSKI Łukasz, ZIĘTEK Grażyna: Modelling of High Pressure Composite Vessels, 10th International Conference on Composite Science and Technology, Lisbon (Portugal), 2-4.09.2015.   Streszczenie:   The high pressure composite vessels are made out of composite material reinforced with carbon fibers. The vessels are manufactured by filament winding process, therefore mechanical properties of such composite depend strongly...
Read More

Application of modern SHM methods in electric power industry

GĄSIOR Paweł, KALETA Jerzy, PRZYGODA Aleksander: Application of modern SHM methods in electric power industry, 6th European Workshop on Structural Health Monitoring, Dresden (Germany) 3-6.07.2012. Streszczenie: brak Link: brak
Read More