Badania zmęczeniowe elastycznego połączenia stosowanego w energetyce w ciężkich maszynach wirujących

GOSOWSKI Bronisław, REDECKI Michał, MACIEJEWSKI Łukasz:

Badania zmęczeniowe elastycznego połączenia stosowanego w energetyce w ciężkich maszynach wirujących

Materiały Budowlane nr 5/2014, s.71, ISSN 0137-2971.

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i zginaniu, a pozostałe dwa – wyłącznie cyklicznemu zginaniu. Badania pozwoliły potwierdzić przydatność elastycznych połączeń stosowanych w odpływie prądowym wirnika generatora.

Link: http://www.materialybudowlane.info.pl/327-wydanie/mb-05-2014/7212-badania-zmeczeniowe-elastycznego-polaczenia-stosowanego-w-energetyce-w-ciezkich-maszynach-wirujacych.html:

 

Related Posts