Badania Symulacyjne

System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne

Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’

Analiza numeryczna rozpływu medium i jego temperatury

Analiza i optymalizacja rozkładu prędkości i temperatur w kanałach odprowadzających spaliny.

Projekt dźwignika do podnoszenia silosów

Wykonano projekt dla nowego produktu – dźwignik do podnoszenia silosów.

Analizy numeryczne zespolonych belek stalowo-betonowych

W projekcie wyznaczono numerycznie a następnie potwierdzono eksperymentalnie wytrzymałość statyczną w tym nośność podczas pożaru belki stalowo-betonowej.

Linia do produkcji płyt izolacyjnych z materiałów organicznych i celulozy

Na potrzeby klienta wykonano projekt i dostarczono linię technologiczną do produkcji płyt izolacyjnych wykonywanych ze słomy i makulatury.

Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Przeprowadzono szereg analiz mających na celu poprawę pracy oraz optymalizację zsypu koksu.

Analiza żywotności zęba wirnika turbogeneratora

Przeprowadzono serię analiz numerycznych w celu identyfikacji ryzyka związanego z eksploatacją maszyny.

Analizy dynamiczne explicit struktur układu kostnego

Na potrzeby prac badawczych opracowano zestaw modeli numerycznych i przeprowadzono symulacje komputerowe z wykorzystaniem metody MES explicit (LSDYNA).

Badania eksperymentalne i symulacyjne nadajnika satelity

Prace wykonano na potrzeby projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, w celu weryfikacji poprawności konstrukcji względem spełnienia wymagań technicznych transportu urządzenia na orbitę.