Badania eksperymentalne i symulacyjne nadajnika satelity

Model
Model

Badania dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

Na potrzeby projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wykonano:

  • eksperymentalną analizę modalną nadajnika satelity i określenie częstości i postaci drgań własnych,
  • opracowano szczegółowy model numeryczny obudowy oraz elementów elektronicznych nadajnika,
  • na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych wykazano poprawność wykonanego modelu numerycznego.
Badania symulacyjne

Przy pomocy pozytywnie zweryfikowanego modelu numerycznego zrealizowano obliczenia symulacyjne:

  • odpowiedzi konstrukcji na wymuszenie losowe,
  • odpowiedzi konstrukcji na wymuszenie harmoniczne w zadanym spektrum częstotliwości,
  • odpowiedzi konstrukcji na wymuszenie udarowe.
Analizy wyników

Na podstawie uzyskanych wyników dokonano analizy:

  • poprawności rozwiązania konstrukcyjnego mocowania urządzenia w panelu satelity z uwzględnieniem przypadków awarii,
  • wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej korpusu (obudowy) nadajnika,
  • wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej elementów elektroniki, płytek drukowanych (PCB) oraz połączeń lutowanych,
  • zgodności urządzenia z wymaganiami systemu wynoszenia.