Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Przeprowadzono szereg analiz mających na celu poprawę pracy oraz optymalizację zsypu koksu.

rozklad predkosci
animacja koks
animacja koks

Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Zakres prac obejmował:

  • opracowanie modelu numerycznego

  • przeprowadzenie eksperymentu i weryfikacja modelu

  • przeprowadzenie analiz (LSDYNA)

  • określenie optymalnych parametrów konstrukcyjnych

Wyniki pracy:

  • poprawa warunków pracy maszyny (klinowanie się cząstek)

  • wskazanie optymalnego kształtu poszczególnych elementów konstrukcji