Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Przeprowadzono szereg analiz mających na celu poprawę pracy oraz optymalizację zsypu koksu.

Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Zakres prac obejmował:

  • opracowanie modelu numerycznego

  • przeprowadzenie eksperymentu i weryfikacja modelu

  • przeprowadzenie analiz (LSDYNA)

  • określenie optymalnych parametrów konstrukcyjnych

Wyniki pracy:

  • poprawa warunków pracy maszyny (klinowanie się cząstek)

  • wskazanie optymalnego kształtu poszczególnych elementów konstrukcji