Category

projekty techniczne

System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne

Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’
View Details

Projekt specjalistycznej prasy

Na potrzeby klienta z branży samochodowej wykonano projekt koncepcyjny prasy.
View Details

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostów roboczych

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.
View Details

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostu roboczego

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.
View Details

Analiza numeryczna rozpływu medium i jego temperatury

Analiza i optymalizacja rozkładu prędkości i temperatur w kanałach odprowadzających spaliny.
View Details

Projekt dźwignika do podnoszenia silosów

Wykonano projekt dla nowego produktu – dźwignik do podnoszenia silosów.
View Details

Linia do produkcji płyt izolacyjnych z materiałów organicznych i celulozy

Na potrzeby klienta wykonano projekt i dostarczono linię technologiczną do produkcji płyt izolacyjnych wykonywanych ze słomy i makulatury.
View Details

Instalacja gorącego powietrza

Badania symulacyjne obejmowały określenie wytrzymałości doraźnej fragmentu instalacji gorącego powietrza w wyniku oddziaływań obciążeń roboczych (temperatura, ciśnienie), jak i dodatkowych (wiatr, śnieg).
View Details

Projekt instalacji podawania mułu do kotła energetycznego

Przeprowadzono analizę wykonalności, opracowano projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy całego zespołu instalacji podawania mułu do kotła.
View Details