Projekt instalacji podawania mułu do kotła energetycznego

Model
Model
Model

Projekt instalacji podawania mułu do kotła energetycznego

Wykonaliśmy projekt w zakresie:

  • opracowania koncepcji i analizy wykonalności,
  • projektu budowlanego,
  • projektu wykonawczego z uwzględnieniem analizy kolizyjności,
  • obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji

Projekty wykonano dla branż:

  • budowlanej,
  • mechanicznej,
  • technologicznej.

W projekcie stosowano podejście zgodnie z Eurokodem (EN 1993) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).

Metoda MES

Metoda MES pozwala na wyznaczenie pól naprężeń i odkształceń z uwzględnieniem szczegółowych ich rozkładów wewnątrz analizowanych elementów. Otrzymane wyniki pozwoliły na ocenę konstrukcji zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wyniki analiz pozwoliły na złagodzenie niemalże wszystkich znaczących ryzyk technicznych.