Instalacja gorącego powietrza

Model
Plan kanału

Instalacja gorącego powietrza

Cała instalacja analizowana była pod kątem wytrzymałości i kompensacji w programie dedykowanym AutoPipe. Niemniej jednak w przypadku występowania w instalacji elementów o skomplikowanym kształcie geometrycznym np. szeregu trójników występujący w niedużej odległości od siebie i odchodzących pod różnymi kątami od przewodu głównego zasadne jest wykonanie dodatkowej analizy Metodą Elementów Skończonych (MES).

Metoda MES

Metoda MES pozwala na bezpośrednie określenie stanu naprężenia w trójnikach odwrotnie niż ma to miejsce w systemach typu AutoPipe gdzie naprężenia w trójnikach wyznaczane są pośrednio poprzez SIF (ang. Stress Intensification Factor). Zastosowanie koncepcji SIF nie pozwala na uwzględnienie koncentracji naprężeń wynikających z oddziaływania na siebie blisko występujących trójników (spiętrzenie naprężeń).