Category

pomiary
Fundusze europejskie

System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne

Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’

Eksperymentalna analiza modalna rdzenia turbogeneratora

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla rdzenia turbogeneratora.
Model analizy
Wykres

Eksperymentalna analiza modalna czół uzwojeń

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla czół uzwojeń turbogeneratora.

Analizy numeryczne zespolonych belek stalowo-betonowych

W projekcie wyznaczono numerycznie a następnie potwierdzono eksperymentalnie wytrzymałość statyczną w tym nośność podczas pożaru belki stalowo-betonowej.
model
rozklad predkosci

Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Przeprowadzono szereg analiz mających na celu poprawę pracy oraz optymalizację zsypu koksu.

Badania eksperymentalne i symulacyjne nadajnika satelity

Prace wykonano na potrzeby projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, w celu weryfikacji poprawności konstrukcji względem spełnienia wymagań technicznych transportu urządzenia na orbitę.