Projekty

System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne

Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’
View Details

Eksperymentalna analiza modalna rdzenia turbogeneratora

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla rdzenia turbogeneratora.
View Details

Projekt specjalistycznej prasy

Na potrzeby klienta z branży samochodowej wykonano projekt koncepcyjny prasy.
View Details

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostów roboczych

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.
View Details

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostu roboczego

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.
View Details

Eksperymentalna analiza modalna czół uzwojeń

Na potrzeby klienta wykonano eksperymentalną analizę modalną w celu identyfikacji częstotliwości drgań własnych i odpowiadających im postaciom deformacji dla czół uzwojeń turbogeneratora.
View Details

Analiza numeryczna rozpływu medium i jego temperatury

Analiza i optymalizacja rozkładu prędkości i temperatur w kanałach odprowadzających spaliny.
View Details

Projekt dźwignika do podnoszenia silosów

Wykonano projekt dla nowego produktu – dźwignik do podnoszenia silosów.
View Details

Analizy numeryczne zespolonych belek stalowo-betonowych

W projekcie wyznaczono numerycznie a następnie potwierdzono eksperymentalnie wytrzymałość statyczną w tym nośność podczas pożaru belki stalowo-betonowej.
View Details

Linia do produkcji płyt izolacyjnych z materiałów organicznych i celulozy

Na potrzeby klienta wykonano projekt i dostarczono linię technologiczną do produkcji płyt izolacyjnych wykonywanych ze słomy i makulatury.
View Details

Optymalizacja konstrukcji zsypu materiałów sypkich

Przeprowadzono szereg analiz mających na celu poprawę pracy oraz optymalizację zsypu koksu.
View Details

Analiza żywotności zęba wirnika turbogeneratora

Przeprowadzono serię analiz numerycznych w celu identyfikacji ryzyka związanego z eksploatacją maszyny.
View Details

Analizy dynamiczne explicit struktur układu kostnego

Na potrzeby prac badawczych opracowano zestaw modeli numerycznych i przeprowadzono symulacje komputerowe z wykorzystaniem metody MES explicit (LSDYNA).
View Details

Badania eksperymentalne i symulacyjne nadajnika satelity

Prace wykonano na potrzeby projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, w celu weryfikacji poprawności konstrukcji względem spełnienia wymagań technicznych transportu urządzenia na orbitę.
View Details

Analiza modalna tarczy łożyskowej turbogeneratora

W celu określenia częstotliwości własnych i odpowiadających im postaci deformacji przeprowadzona została analiza modalna tarczy łożyskowej turbogeneratora.
View Details

Instalacja gorącego powietrza

Badania symulacyjne obejmowały określenie wytrzymałości doraźnej fragmentu instalacji gorącego powietrza w wyniku oddziaływań obciążeń roboczych (temperatura, ciśnienie), jak i dodatkowych (wiatr, śnieg).
View Details

Projekt instalacji podawania mułu do kotła energetycznego

Przeprowadzono analizę wykonalności, opracowano projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy całego zespołu instalacji podawania mułu do kotła.
View Details