By

Łukasz Maciejewski
Od dnia 27 maja 2019 Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Opracowanie technologii wykonania i badania strukturalnego filtrów mikrofalowych”.
Read More
Przeprowadziliśmy badania symulacyjne elektroniki pokładowej satelity ESEO. Szczegółowy zakres prac dotyczył: obciążeń mechanicznych i cieplnych, analizy wytężenia korpusu, układów elektronicznych, PCB i połączeń lutowanych a także pomiarów eksperymentalnych (walidacja). Przed nami najważniejszy test w warunkach lotu na orbitę.
Read More
W związku z realizacją przez Nobo Solutions S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w...
Read More
Stalowa rzeźba włoskiego artysty Alessandra Mendiniego stanęła przy przy Teatrze Capitol we Wrocławiu. Złożony kształt i ilość elementów składowych wymagały zastosowania zaawansowanych metod numerycznych w celu oceny bezpieczeństwa i trwałości obiektu. Podczas prac projektowych w naszym biurze zrealizowano obliczenia numeryczne i projekt w zakresie: posadowienia, połączeń śrubowych, połączeń spawanych. W analizach uwzględniliśmy stateczności konstrukcji oraz...
Read More
Wspieramy inicjatywę projektu wózka biegowego dla niepełnosprawnych. Inicjatorem projektu jest dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który wraz z naukowcami Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs dla studentów wydziału mechanicznego. Celem konkursu jest wyłonienie projektu wózka biegowego, który pomoże w aktywnościach sportowych dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Inicjatywa ze wszech miar szlachetna i wymagająca...
Read More
In this study, thge authors deveoped the numerical model of brain structure to assess brain injury of a person in military conditions. The numerical model aimed at analyzing changes in the mechanical parameters of brain structure in the conditions of rapid overload. The results of our investigations are intended to contribute to the explanation of...
Read More
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami firmy. Pliki są do pobrania w formacie PDF w wersji polskiej i angielskiej.
Read More
Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’
Read More