Day

30 listopada, 2018
W dniach od 28 do 30 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w XIX KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ – Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce (PIRE 2018). Podczas konferencji przedstawiliśmy szerszemu gronu odbiorców z branży energetycznej m.in. informacje nt. realizowanego projektu systemu zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne (POIR.01.01.01-00-0851/16) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. System ten...
Read More