Day

24 lipca, 2018
W związku z realizacją przez Nobo Solutions S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w...
Read More