XVII Konferencja Naukowo-Techniczna PIRE 2016

W dniach 23-25 listopada uczestniczymy w XVII Konferencji Naukowo-Technicznej Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce, PIRE 2016 organizowanej przez Politechnikę Śląską, Politechnikę Opolską oraz Stowarzyszenie Diagnostyki Materiałów.

Konferencja ta od wielu lat stanowi forum wymiany doświadczeń inżynierów praktyków, dozoru technicznego i pracowników uczelni zaangażowanych w problematykę nowych metod projektowania i innowacji związanych z remontami i modernizacją polskiego przemysłu energetycznego.

Kolejne spotkania były okazją do nawiązania kontaktów zarówno pomiędzy zakładami przemysłu energetycznego i przedsiębiorstwami pracującymi dla potrzeb energetyki jak i jednostkami badawczymi promującymi wspólne nowe rozwiązania technologiczne i nowe metody projektowania w większym stopniu uwzględniające kryteria bezpieczeńtwa i ekologii.

Related Posts