Publikacje / Aktualności

Wspieramy inicjatywę projektu wózka biegowego dla niepełnosprawnych

Wspieramy inicjatywę projektu wózka biegowego dla niepełnosprawnych. Inicjatorem projektu jest dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który wraz z naukowcami Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs dla studentów wydziału mechanicznego. Celem konkursu jest wyłonienie projektu wózka biegowego, który pomoże w aktywnościach sportowych dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Inicjatywa ze wszech miar szlachetna i wymagająca...

Prezentacja firmy

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami firmy. Pliki są do pobrania w formacie PDF w wersji polskiej i angielskiej.

Projekt dofinansowany z NCBiR – System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne

Nobo Solutions S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne’’

Zapytanie ofertowe 01/2016

W związku z planowaną realizacją przez Nobo Solutions S.A. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój...

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna PIRE 2016

W dniach 23-25 listopada uczestniczymy w XVII Konferencji Naukowo-Technicznej Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce, PIRE 2016 organizowanej przez Politechnikę Śląską, Politechnikę Opolską oraz Stowarzyszenie Diagnostyki Materiałów. Konferencja ta od wielu lat stanowi forum wymiany doświadczeń inżynierów praktyków, dozoru technicznego i pracowników uczelni zaangażowanych w problematykę nowych metod projektowania i innowacji związanych z remontami i...

29 listopad – podczas seminarium reprezentujemy Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Dnia 29 listopada na seminarium poświęconym współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi w Europie reprezentujemy Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Gośćmi spotkania będą specjaliści Fusion for Energy(F4E) – agencji zajmującej się dostarczeniem europejskiego wkładu na potrzeby budowy tokamaka ITER. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy przybliżą firmom rynek ESA
1 2