Category

badania symulacyjne
Model

Instalacja gorącego powietrza

Badania symulacyjne obejmowały określenie wytrzymałości doraźnej fragmentu instalacji gorącego powietrza w wyniku oddziaływań obciążeń roboczych (temperatura, ciśnienie), jak i dodatkowych (wiatr, śnieg).

Projekt instalacji podawania mułu do kotła energetycznego

Przeprowadzono analizę wykonalności, opracowano projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy całego zespołu instalacji podawania mułu do kotła.
Model
1 2