Projektowanie instalacji i konstrukcji przemysłowych

 

Oferujemy usługi kompleksowego projektowania rurociągów i zbiorników ciśnieniowych w zakresie:

  • modelowania przestrzennego 3D,
  • analizy wytrzymałościowe,
  • koordynacji branż,
  • analizy kolizji,

z uwzględnieniem zawieszeń, zamocowania i podparcia rurociągów oraz konstrukcji wsporczych. Projekty wykonawcze opracowane przez Nobo Solutions zawierają detaliczne rysunki i opisy konstrukcyjne, plany spawania oraz zestawienia materiałów.

Firma przygotowuje również dokumentacje rysunkowe i opisowe, projekty koncepcyjne oraz projekty studialne.

Dokumentacja projektowa, wg zamówienia klienta, jest przygotowana do zatwierdzenia przez jednostki notyfikujące takie jak UDT, TÜV, INSPECTA i inne.