Usługi pomiarowe

W celu oceny i zarządzania ryzykiem eksploatacji konstrukcji oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych.

W szczególności:

  • eksperymentalną analizę modalną,
  • pomiary drgań,
  • pomiar rozkładu pól odkształceń i temperatury,
  • monitorowanie zbiorników wysokociśnieniowych,
  • monitorowanie rurociągów i lokalizacja uszkodzeń,
  • monitorowanie defektów w wytężonych konstrukcjach kompozytowych,
  • pomiary właściwości fizycznych,
  • oraz inne pomiary z wykorzystaniem czujników światłowodowych.

Pomiary wykonywane są przez naszych pracowników lub we współpracy ze specjalizowanymi partnerami.

Dodatkowo firma prowadzi doradztwo przy opracowywaniu projektów oraz kompleksowych wdrożeniach systemów pomiarowych z zakresu Structural HealthMonitoring (SHM) bazujących na układach światłowodowych dla szerokiego spektrum konstrukcji i aplikacji. Oferowane systemy umożliwiają m. in. zdalny dostęp do wyników i ciągły monitoring konstrukcji. W zakresie SHM ściśle współpracujemy z firmą QuantumSHM.

Oferujemy doradztwo przy planowaniu i prowadzeniu eksperymentów laboratoryjnych w szczególności w zakresie zmęczenia i pękania materiałów metalicznych a także pomiarów właściwości materiałów kompozytowych.