Oceny wytężenia konstrukcji

Konstrukcje, maszyny i urządzenia są eksploatowane w warunkach statycznych oraz cyklicznie zmiennych obciążeń wywołanych czynnikami zewnętrznymi i stanem dynamicznym.

Warunki pracy i stan dynamiczny wpływają na stan techniczny i trwałość konstrukcji. Analiza wspierana metodami numerycznymi pozwala już na etapie projektowania określić trwałość nowej konstrukcji i ewentualnie określić interwały przeglądów i niezbędnych działań serwisowych.

W przypadku konstrukcji będących w eksploatacji, w których zidentyfikowano wady można odpowiedzieć na pytania o czas bezpiecznej eksploatacji i konieczność przeprowadzenia naprawy. Analiza i ocena istniejącej konstrukcji, która osiągnęła już czas przewidywanej trwałości może umożliwić dalsze jej użytkowanie z lub bez dodatkowych ograniczeń, zmniejszając jednocześnie koszty działania przedsiębiorstwa o wydatki konieczne na inwestycje w nowe konstrukcje, maszyny bądź urządzenia.

Pracownicy firmy posiadają doświadczenie w ocenie wytężenia i żywotności konstrukcji w oparciu o normy europejskie i amerykańskie a także wytyczne takie jak FKM czy FITNET. Kompetencje zdobywają przede wszystkim podczas realizacji prac badawczo-rozwojowych, a także podczas analiz przyczyn niezgodności i awarii (Root Cause Analysis, RCA). Wykorzystują zarówno podejścia safe-life, jak i fail-safe czy fault-tolerance. Uczestniczą również w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach podnosząc ustawicznie swoje kompetencje.