Analizy numeryczne i optymalizacja

Oferujemy realizację usług badawczo-rozwojowych i doradczych w oparciu o analizy numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).

Do przeprowadzania symulacji i analiz wykorzystujemy przede wszystkim oprogramowanie firmy ANSYS, a także Code_Aster rozwijany przez koncern EdF. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • obliczenia statyczne konstrukcji z materiałów izotropowych w tym:
 • statyka liniowa,
 • statyka nieliniowa,
 • nieliniowość geometryczna,
 • nieliniowość materiałowa,
 • obliczenia statyczne konstrukcji z materiałów anizotropowych takich jak kompozyty z uwzględnieniem:
 • teorii laminacji (elementy wielowarstwowe),
 • metody homogenizacji właściwości materiałowych,
 • odpowiednich kryteriów zniszczenia,
 • obliczenia dynamiczne w tym
 • analiza modalna,
 • analiza harmoniczna,
 • analiza w stanach nieustalonych,
 • obliczenia zagadnień kontaktowych,
 • submodeling i substructuring,
 • analiza pól krzyżowych (np. w materiałach piezoelektryczne),
 • liniowa i nieliniowa analiza stateczności,
 • obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej w zakresie nisko- i wysokocyklowym,
 • obliczenia w zakresie mechaniki pękania. zakres usług pomiarowych.