Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostów roboczych

Dla producenta z branży spożywczej wykonano projekt i dokumentację pomostów roboczych.

Projekt oraz dokumentacja wykonawcza pomostów roboczych

Zakres prac:

  • opracowanie koncepcji projektu
  • obliczenia z uwzględnieniem obciążeń (maszyn)
  • przygotowanie dokumentacji warsztatowej (CAD)
  • konstrukcja ze stali kwasoodpornej o masie 22 t.